Oznámení Sprzedam ile wynosi stawka dzienna kodeks karny

Sprzedam ile wynosi stawka dzienna kodeks karny

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób rozległy twórczość doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych także w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks posłuszny Komentarz stanowi wnikliwe i wszechstronne wyrażenie omowne wszystkich zadań w poruszanej tematyce

Nabídka:

Kontakt: Szczepan, Zabrze, tel. 5440376774, email: sszczepanh817@gazeta.pl
Datum přidání: 21-06-2020